Wariat, oszust czy sygnał uwielbienia?

pracownia elektrofizjologii

Niektóre gesty mogą w Polsce nie być znane, a powszechnie funkcjonować w innych kulturach. Nieznajomość znaczenia gestów może namnożyć problemów i trudności w komunikacji, zwłaszcza, jeśli okaże się, że gest w danej kulturze ma wydźwięk negatywny lub obraźliwy.

W wielu krajach na świecie znany jest gest przyciskania wyprostowanego palca wskazującego do policzka. W Polsce nie jest ten gest znany i nie niesie on za sobą żadnego znaczenia.

Co ciekawe, we Francji ma on konotacje negatywne. Używa się go, gdy się komuś zasugerować, że nas oszukał.

Z kolei w Niemczech w ten sposób sygnalizujemy, że ktoś zwariował. A jeszcze ciekawsze znaczenie gest ten ma we Włoszech.

Jeśli w rozmowie z nami pokaże nam tak rodowity Włoch, będzie to oznaczało, że bardzo nas polubił. Zatem trzeba pamiętać, że każdy gest może mieć w innej kulturze zupełnie inne znaczenie i należy uważać podczas rozmów na migi, ponieważ nietrudno o pomyłkę, z której może być trudno się wytłumaczyć.

Może Ci się również spodoba