Kategoria: Zwyczaje i tradycje

Kontakt wzrokowy w różnych kulturach

Z komunikatów niewerbalnych można wiele odczytać. Trzeba jednak wiedzieć, że w każdej kulturze znajdziemy inne charakterystyczne gesty i zachowania. Należy

Dystans przestrzenny w różnych kulturach

W kontakcie z osobami z innych kultur należy dużą wagę przywiązywać do komunikacji niewerbalnej. W niektórych kulturach język ciała odgrywa bardzo ważną rolę. Nawet najmniejsza gafa popełniona

Jak witają się mieszkańcy Japonii?

Dobrze znamy powiedzenie „co kraj, to obyczaj”. I tak w każdej kulturze istnieje szereg zachowań, które są dopuszczalne, a które nie. Komunikacja niewerbalna

Wariat, oszust czy sygnał uwielbienia?

Niektóre gesty mogą w Polsce nie być znane, a powszechnie funkcjonować w innych kulturach. Nieznajomość znaczenia gestów może namnożyć problemów i trudności w komunikacji, zwłaszcza, jeśli okaże się,