Jak wygląda planowanie sprzedaży u domokrążców?

Klapki męskie

Akwizytorzy muszą mieć ustalony schemat działania, dzięki któremu łatwiej im będzie oferować produkt. Planowanie sprzedaży stanowi zatem podstawę efektywnego działania.

Każda firma zatrudniająca domokrążców posiada różne sposoby planowania, jednak pewne etapy są wspólne dla wszystkich. Pierwszym krokiem jest wydzielenie obszaru, na którym ma odbywać się akwizycja.

Najlepiej, żeby region ten zamieszkiwało co najmniej kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. W ten sposób zwiększa się szansa na sprzedaż produktu.

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy w danej miejscowości nie ma zakazu akwizycji. W niektórych przypadkach konieczne jest wykupienie stosownych pozwoleń.

Warto również wybrać taki obszar, na którym nie ma zbyt dużych odległości miedzy domami. Zmniejszają się wówczas koszty pracy.

Coraz więcej akwizytorów kontaktuje się z wyprzedzeniem z potencjalnym klientem. Najczęściej odbywa się to drogą telefoniczną.

Dzięki temu mogą umówić się z klientem na konkretną godzinę.

Może Ci się również spodoba